Slider

תחום תרומה לקהילה

דוד אברמוב – ראש תחום תרומה לקהילה 
 אנו רואים חובה לעשות כל שניתן למען הקהילה ומחויבות חברתית 

לדוגמה
, העסקת מתמודדי נפש , נכים, וכבדי ראייה ושמיעה – בתחום ביקורת לקוח סמוי
ארגון מופעי ליצנות רפואית של דוד אברמוב בבתי חולים