ייעוץ למבקרים פנימיים ראשיים והרצאות לצוות עובדי הביקורת

דוד אברמוב ראש תחום ייעוץ למבקרים פנימיים ראשיים והרצאות לצוות עובדי הביקורת

 ביצוע ביקורת בונה וצמצום עלויות
הביקורת ללא פגיעה במקצועיות
ייעוץ למנכ”לים כיצד לשתף פעולה ולמצות את אפקטיביות הביקורת הפנימית בארגון
כיצד לפעול מול ועדת הביקורת של הדירקטוריון וכיצד להעמיק את שיתוף הפעולה של עובדי הארגון עם גורמי הבקרה למען
 חסכון בעלויות וייעול תהליכי העבודה