Slider

אודותנו

הייעוד והמטרה שלנו לתת שרותי מיקור חוץ לכל תחומי הביקורת


דוד אברמוב משמש כבעלים וכמנכ”ל החברה (מבקר מערכות מידע ממוחשבות ומנתח מערכות מידע ממוחשבות) – בעל ניסיון רב בביקורת פנימית​
DAVID-AVRAMOV.COM
 C.S.Aמדעי החברה ‘מבקר מערכות מידע מוסמך’ מנתח מערכות מוסמך B.A
:ניסיון תעסוקתי בסדר כרונולוגי
מבקר פיננסי תפעולי ומערכות מידע בבנק דיסקונט בדרג ניהולי
 ​מנכ”ל רשת מכוני רנטגן לצילומי שיניים
פיתוח וייזום מרכז הדרכה לבוגרי רפואה שעסק בקורסי הכנה ממשלתיות לרפואה לישראל ולארה”ב
מבקר פנימי של
מחוז ת”א במנהל מקרקעי ישראל
יועץ בכיר בחברת קומסק בתחומי בקרה בטחון ובקורת מערכות מידע
סגן מבקרת הפנים של
קבוצת אפריקה ישראל
עוזר למבקרת הפנים של בנק לפיתוח התעשיה
הקמת מיזם אינטרנט שתוקצב ע”י משקיעים מארה”ב
אך לא יצא לפועל בעקבות בועת האינטרנט העולמית
מומחה מבקר מערכות מידע ממוחשבות בבנק הבינלאומי הראשון
ייעוץ לבקרה וניהול עמותות פעילות למען הקהילה
  מייסד ויו”ר תנועת כמוך
KAMOCHA.ORG  תנועה חברתית לא פוליטית ללא כסף שמיתנדביה  מסייעים לאוכלוסיות מצוקה
במדינת ישראל
GIVE4U.ORGמייסד הרשת החברתית העולמית לתרומה לקהילה – לאדם לחי ולסביבה 
​ פעילות התנדבותית – הדרכה בנושא אינטרנט ומחשבים, מנטורינג רב תחומי
הדרכת מחשב ל 2 קשישות
.מאמן על בסיס ניסיון חיים- ל 15 משפחות מתמודדי נפש, עמדת איסוף לבגדים לנזקקים בביתו​

האני מאמין שלנו
לתרום לשינוי בהגדרת הביקורת לביקורת מקצועית בונה ולהביא להעצמת שיתוף הפעולה של המבוקרים
עפ”י ניסיוננו הדבר מביא להקטנת ההוצאות המתוקצבות לביקורת , קיצור זמן הביקורת ותהליכי תיקון הליקויים ויישום ההמלצות
.שימוש נכון במיקור חוץ הנוקט בגישה זו הוא הפתרון

אנו סבורים שתמיד צריך להיות בכל גוף מבקר פנימי המוביל את פעילות הביקורת בארגון
אלא ,ששימוש מושכל בכ”א הכפוף לו ושימוש בשירותי מיקור חוץ יביאו לאפקטיביות הביקורת וצמצום משאבים
היות ונאה דורש נאה מקיים אנו מבצעים שת”פ עם גורמים מקצועיים על מנת שהלקוח יקבל את השירות המקצועי ביותר
אנו דוגלים בשקיפות מלאה של תמחיר השירותים שלנו והלקוח יודע כמה שעות הושקעו בשטח כמה בבקרת איכות בהנהלה
.וכמה הוצאות כמו ק”מ ואשל
עמימות בנושא שנהוגה אצל חלק מהיועצים במקצועות שונים במשק פוגעת באמינות למרות שכולם מתקצבים נכונה את העלויות